گروه صنعتی سی ان سی کاران

صفحه اصلی درباره ما محصولات  تماس با ما                


روش ساخت CNCفروش تکنولوژیفروش قطعاتخدمات CNCمرکز دانلودعکسDVD اطلاعاتآموزشگاه

رباتیک   پرسش و پاسخ   بازرگانی  خبرنامه    مشاوره   مجلات  فیلم

ʘیی CNC

ی ј ی ی ی ی

کلاس ساخت سی ان سی در دانشگاه شریف

لیست مطالب در بخش تکنیکهای ساخت CNC

مقدمه ای بر ساخت

اپراتوری سی ان سی

بال اسکرو

کوپلینگ

کنترلر

مقدمه ای بر کنترلر

ال ام گاید

گیربکس 

بال اسکرو 

تابلو برق 

ساخت CNC سه محوره

تسمه تایمینگ

سرو موتور 

پروفیل آلومینیوم 

استپ موتور 

بوش ساچمه ای 

اسپیندل موتور 

ابزار سی ان سی 

انرژی چین

وکیوم

مقدمه 

مقدمه ای بر ساخت

اپراتوری سی ان سی 

نرم افزارهای کد کم

مقدمه ای بر کنترلر

مقدمه ای بر سرو موتور و استپ موتور

بال اسکرو

میز دستگاه ، اسپیندل موتور ، انرژی چین

ساخت CNC سه محوره

ریل  LMGuide و واگن حرکتی

بال اسکرو 

  کنترلر

بوش ساچمه ای

کولت

کوپلینگ

 انرژی چین

گیربکس

کامپیوتر صنعتی

موتور خطی

مانیتورینگ

منبع تغذیه

اسلاید گاید

پروفیل آلومینیوم

سرو موتور

نرم افزار

 اسپیندل موتور

استپ موتور

تابلو برق

تسمه تایمینگ

ابزار سی ان سی

وکیوم

فروشگاه قطعات سی ان سی

 و اتوماسیون صنعتی

=================

بال اسكرو         Ball Screw

 

ال ام گايد         LM Guide

 

سرو موتور         Servo Motor

 

استپ موتور         Step Motor

 

اسپيندل موتور   Spindle Motor

 

كنترلر               Controller

 

اينورتر                   Inverter

 

گيربكس             GerarBox

 

انرژي چين         E-Chain

Bearing

 

در بر دارنده اطلاعات مربوط به Bearing های :

 

Taylor & Francis Group           BALL

TRANSFER                               Marcel Dekker 

CAMP                                       Software

BEARING standards & useful information

FAG             JIB              LS            MCGILL

nachi           NKE            SKF

 

درصورتیکه فروشنده محصولات Bearing با مارکهای مختلف هستید با ما تماس بگیرید 09122277199 و اطلاعات محصولات عرضه شده خود را در بزرگترین DVD اتوماسیون صنعتی ایران قرار دهید

 

 

 

Advanced Concepts of Bearing Technology (10401) Appendix (1040101.pdf , 2 Pages , 27 Kb )
 

1 Distribution of Internal Loading  (1040102.pdf , 40 Pages , 1055 Kb )
 2 Bearing Component Motions (1040103.pdf , 22 Pages , 231 Kb )
 3 High-Speed Operation (1040104.pdf , 32 Pages , 286 Kb )
 4 Lubricant Films in RollingElementRaceway Contacts (1040105.pdf , 32 Pages , 1447 Kb )
 5 Friction in Rolling ElementRaceway Contacts (1040106.pdf , 26 Pages , 405 Kb )
 6 Friction Effects in Rolling Bearings (1040107.pdf , 38 Pages , 1171 Kb )
 7 Rolling Bearing Temperatures (1040108.pdf , 18 Pages , 635 Kb )
 8 Application Load and Life Factors (1040109.pdf , 50 Pages , 4405 Kb )
 9 Statically Indeterminate ShaftBearing Systems (1040110.pdf , 14 Pages , 428 Kb )
 10 Failure and Damage Modes in Rolling Bearings (1040111.pdf , 30 Pages , 14163 Kb )
 11 Bearing and Rolling Element Endurance Testing and Analysis (1040112.pdf , 40 Pages , 51560 Kb )
 Advanced Concepts of Bearing Technology (1040113.pdf , 16 Pages , 233 Kb )

 

 

BALL TRANSFER (10402 )

 BALL TRANSFER (1040201.pdf , 1 Pages , 888 Kb )

 

 

 

Bearing Design in Machinery (10403 )

 Units and Denitions of Material Properties (1040301.pdf , 10 Pages , 431 Kb )
 Bibliography (1040302.pdf , 9 Pages ,72 Kb )
 Classication and Selection of Bearings (1040303.pdf , 32 Pages ,416 Kb )
 Lubricant Viscosity (1040304.pdf , 14 Pages ,286 Kb )
 Fundamental Properties of Lubricants (1040305.pdf , 20 Pages ,222 Kb )
 Principles of Hydrodynamic Lubrication (1040306.pdf , 27 Pages ,344 Kb )
 Basic Hydrodynamic Equations (1040307.pdf , 24 Pages ,338 Kb )
 Long Hydrodynamic Journal Bearings (1040308.pdf , 29 Pages ,400 Kb )
 Short Journal Bearings (1040309.pdf , 14 Pages ,251 Kb )
 Design Charts for Finite-Length Journal Bearings (1040310.pdf , 35 Pages ,2316 Kb )
 Practical Applications of Journal Bearings (1040311.pdf , 16 Pages ,421 Kb )
 Hydrostatic Bearings (1040312.pdf , 55 Pages ,1034 Kb )
 Bearing Materials (1040313.pdf , 41 Pages ,295 Kb )
 Rolling-Element Bearings (1040314.pdf , 70 Pages ,789 Kb )
 Selection and Design of Rolling Bearings (1040315.pdf , 124 Pages ,2768 Kb )
 Testing of Friction and Wear (1040316.pdf , 19 Pages ,648 Kb )
 Hydrodynamic Bearings Under Dynamic Conditions (1040317.pdf , 10 Pages ,193 Kb )
 Friction Characteristics (1040318.pdf , 9 Pages ,226 Kb )
 Modeling Dynamic Friction (1040319.pdf , 16 Pages , 304 Kb )
 Case Study Composite Bearing Rolling Elements and Fluid Film in Series (1040320.pdf , 26 Pages ,542 Kb )
 Non-Newtonian Viscoelastic Eects (1040321.pdf , 14 Pages , 223 Kb )
 Orthopedic Joint Implants (1040322.pdf , 9 Pages , 206 Kb )
 ISBN: 0-8247-0703-6 (1040323.pdf , 17 Pages , 2930 Kb )

 

 

 

BEARING standards & useful information (10405 )

 Accuracy of Bearings (1040501.pdf , 42 Pages ,399 Kb )
 Application of Bearings (1040502.pdf , 98 Pages ,1446 Kb )
 Boundary Dimensions and Bearing Numbers of Bearings (1040503.pdf , 79 Pages ,517 Kb )
 Internal Clearance of Rolling Contact Bearings (1040504.pdf , 11 Pages ,210 Kb )
 Load Capacity and Life of Bearings (1040505.pdf , 28 Pages ,630 Kb )
 Materials for Rolling Contact Bearings (1040506.pdf , 5 Pages ,130 Kb )
 Selection of Bearings (1040507.pdf , 9 Pages ,172 Kb )
 Trouble-shooting Bearing Problems (1040508.pdf , 7 Pages ,438 Kb )
 Types and Features of Bearings (1040509.pdf , 18 Pages ,501 Kb )

 

 

DESIGNING ROLLER BEARING MOUNTING (10406 )

 The Design of Rolling Bearing Mountings PDF 1/8: (1040601.pdf , 6 Pages ,188 Kb )
 PDF 2/8:Prime motors, electric motors Power engineering Metalworking machines (1040602.pdf , 34 Pages ,1453 Kb )
 PDF 3/8:Machinery for working and processing non-metallic materials Stationary gears Motor vehicles (1040603.pdf , 27 Pages ,1280 Kb )
 PDF 4/8:Rail vehicles Shipbuilding (1040604.pdf , 31 Pages ,1497 Kb )
 PDF 5/8:Paper machines Lifting and conveying equipment (1040605.pdf , 42 Pages ,1748 Kb )
 PDF 6/8:Construction machinery Raw material processing Steel mill and rolling mill equipment Agricultural machinery Food industry (1040606.pdf , 39 Pages ,1922 Kb )
 PDF 7/8:Printing presses Pumps Ventilators, compressors, fans Precision mechanics, optics, antennas (1040607.pdf , 20 Pages ,1259 Kb )
 PDF 8/8:Glossary (1040608.pdf , 21 Pages ,1011 Kb )

 

 

 

Essential Concepts of Bearing Technology (10407 )

 Appendix (1040701.pdf ,4 Pages ,55 Kb )
 1 Rolling Bearing Types and Applications (1040702.pdf , 42 Pages ,11442 Kb )
 2 Rolling Bearing Macrogeometry (1040703.pdf , 18 Pages ,1168 Kb )
 3 Interference Fitting and Clearance (1040704.pdf , 12 Pages ,338 Kb )
 4 Bearing Loads and Speeds (1040705.pdf , 20 Pages ,917 Kb )
 5 Ball and Roller Loads Due to Bearing Applied Loading (1040706.pdf , 8 Pages ,464 Kb )
 6 Contact Stress and Deformation (1040707.pdf , 34 Pages ,3599 Kb )
 7 Distributions of Internal Loading in Statically Loaded Bearings (1040708.pdf , 24 Pages ,210 Kb )
 8 Bearing Deflection and Preloading (1040709.pdf , 12 Pages ,463 Kb )
 9 Permanent Deformation and Bearing Static Capacity (1040710.pdf , 10 Pages ,289 Kb )
 10 Kinematic Speeds, Friction Torque, and Power Loss (1040711.pdf , 14 Pages ,360 Kb )
 11 Fatigue Life: Basic Theory and Rating Standards (1040712.pdf , 60 Pages ,5135 Kb )
 12 Lubricants and Lubrication Techniques (1040713.pdf , 22 Pages ,1335 Kb )
 13 Structural Materials of Bearings (1040714.pdf , 52 Pages ,3122 Kb )
 14 Vibration, Noise, and Condition Monitoring (1040715.pdf , 26 Pages ,3592 Kb )
 Essential Concepts of Bearing Technology (1040716.pdf , 18 Pages ,1664 Kb )

 

 

 

 

Industrial Bearings Catalogues & Manuals (10408 )
Cataloges (1040801 )
danaher (104080101 )


 ADVANCED LINEAR MOTION METRIC COMPONENTS (10408010101.pdf , 48 Pages ,2333 Kb )
 LINEAR BALL BUSHING BEARINGS AND COMPONENTS (10408010102.pdf , 148 Pages ,4775 Kb )

FAG (104080102 )
design_rolling_bearing_mountings (10408010201 )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020101.pdf , 6 Pages , 186 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020102.pdf , 21 Pages , 1015 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020103.pdf , 20 Pages , 1262 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020104.pdf , 30 Pages , 1422 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020105.pdf , 34 Pages , 1456 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020106.pdf , 31 Pages , 1499 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020107.pdf , 42 Pages , 1752 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (1040801020108.pdf , 39 Pages , 1968 Kb )

linear (10408010202 )
 Linear ball bearings Linear ball bearing and housing units (1040801020201.pdf , 19 Pages , 920 Kb )
 Miniature linear actuator with toothed belt drive (1040801020202.pdf , 12 Pages , 1125 Kb )
 Linear recirculating roller bearing and guideway assemblies (1040801020203.pdf , 24 Pages , 1738 Kb )

New Folder (10408010203 )
 Deep Groove Ball Bearings (1040801020301.pdf , 4 Pages , 192 Kb )
 Technical Information (1040801020302.pdf , 6 Pages , 209 Kb )
 Technical Information (1040801020303.pdf , 56 Pages , 1034 Kb )
 Super Precision Bearings (1040801020304.pdf , 26 Pages , 1210 Kb )
 The Barden Corporation (1040801020305.pdf , 202 Pages , 5983 Kb )

GGB (104080103 )
 Maintenance-free,self lubricating bearings ( 10408010301.pdf , 24 Pages , 3666 Kb )

GMN (104080104 )
 Sprag_freewheel (10408010401.pdf , 28 Pages , 802 Kb )

ibsco (104080105 )
 Precision Miniature (10408010501.pdf , 48 Pages , 5722 Kb )

IPTCI (104080106 )
 SBF 4-Bolt Flange Units (10408010601.pdf , 1 Pages , 39 Kb )
 SAF 4-Bolt Flange Units (10408010602.pdf , 1 Pages , 41 Kb )
 UC & UCW Bearing Inserts (10408010603.pdf , 1 Pages , 43 Kb )
 UCPA Tapped Base Pillow Blo (10408010604.pdf , 1 Pages , 45 Kb )
 UCHA Hanger Units (10408010605.pdf , 1 Pages , 48 Kb )
 UCFX 4-Bolt Flange Units (10408010606.pdf , 1 Pages , 52 Kb )
 UCF 4-Bolt Flange Units (10408010607.pdf , 1 Pages , 52 Kb )
 NANF 4- Bolt Flange Units (10408010608.pdf , 1 Pages , 53 Kb )
 UCP Pillow Blocks (10408010609.pdf , 1 Pages , 342 Kb )

kaydon (104080107 )
 Custom Miniature Bearings (10408010701.pdf , 20 Pages , 614 Kb )
 Large Bearing Design Manual and Product Selection Guide (10408010702.pdf , 36 Pages , 1213 Kb )
 TURNING IDEAS INTO ENGINEERED SOLUTIONS (10408010703.pdf , 119 Pages , 2519 Kb )

KOYO (104080108 )
 BALL & ROLLR BEARINGS (10408010801.pdf , 200 Pages , 4907 Kb )

MCgill (104080109 )
 mcrol97 (10408010901.pdf , 16 Pages , 415 Kb )
 mcrol99 (10408010902.pdf , 132 Pages , 5463 Kb )

NSK (104080110 )
 SNN Series Plummer Blocks (10408011001.pdf , 9 Pages , 941 Kb )
 Ball Bearing Units Steel Series (10408011002.pdf , 5 Pages , 1344 Kb )

NTN (104080111 )
 Replacement Load Ratings (10408011101.pdf , 222 Pages , 2007 Kb )
 Ball Bearing Specification Manual (10408011102.pdf , 243 Pages , 2716 Kb )

Smith (104080112 )
 SMITH BEARING (10408011201.pdf , 115 Pages , 2331 Kb )

Torrington (104080113 )
 Needle Roller Bearings (10408011301.pdf , 13 Pages , 133 Kb )
 Spherical Plain Bearings (10408011302.pdf , 12 Pages , 175 Kb )
 Radial Cylindrical Roller Bearings Cylinder Roller Bearings (10408011303.pdf , 14 Pages , 276 Kb )
 Thrust Bearings (10408011304.pdf , 20 Pages , 290 Kb )
 Spherical Roller Bearing Pillow Blocks Large Pillow Blocks (10408011305.pdf , 12 Pages , 298 Kb )
 Spherical Roller Bearings (10408011306.pdf , 20 Pages , 395 Kb )
 Heavy Duty Needle Roller Bearings (10408011307.pdf , 48 Pages , 751 Kb )
 Drawn Cup Needle Roller Bearings & Clutches (10408011308.pdf , 50 Pages , 1036 Kb )

Design Examples (1040802 )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080201.pdf , 6 Pages , 188 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080202.pdf , 21 Pages , 1011 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080203.pdf , 20 Pages , 1259 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080204.pdf , 27 Pages , 1280 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080205.pdf , 34 Pages , 1453 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080206.pdf , 31 Pages , 1497 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080207.pdf , 42 Pages , 1748 Kb )
 The Design of Rolling Bearing Mountings (104080208.pdf , 39 Pages , 1922 Kb )

Engineering & Calculations (1040803 )
FAG (104080301 )
lubrication (10408030101 )

 Arcanol Rolling bearing-tested grease (1040803010101.pdf , 4 Pages , 546 Kb )
 Rolling Bearing Lubrication (1040803010102.pdf , 70 Pages , 764 Kb )
 Rolling Bearing Lubrication (1040803010103.pdf , 69 Pages , 1087 Kb )

mounting (10408030102 )
 FAG HYDRAULIC NUTS (1040803010201.pdf , 22 Pages , 380 Kb )
 Technical Information (1040803010202.pdf , 22 Pages , 793 Kb )
 Technical Information (1040803010203.pdf , 6 Pages , 884 Kb )
 Mounting and Dismounting of Rolling Bearings (1040803010204.pdf , 114 Pages , 1014 Kb )
 Mounting and Dismounting of Rolling Bearings (1040803010205.pdf , 117 Pages , 1330 Kb )
 Technical Information (1040803010206.pdf , 17 Pages , 1397 Kb )
 FAG Equipment and Services for the Mounting and Maintenance of Rolling Bearings (1040803010207.pdf , 102 Pages , 3509 Kb )

New Folder (10408030103 )
 Adjusting the axial clearance - you just have to know how to do it ! (1040803010301.pdf , 1 Pages , 251 Kb )

GMN (104080302 )
 High Precision Ball Bearings (10408030201.pdf , 64 Pages , 1165 Kb )

IPTCI (104080303 )
 Bearing Selection (10408030301.pdf , 1 Pages , 17 Kb )
 BI Materials & tolerances (10408030302.pdf , 1 Pages , 28 Kb )

Kaydon (104080304 )
 ENGINEERED SOLUTIONS (10408030401.pdf , 24 Pages , 766 Kb )

Mcgill (104080305 )
 McGill Training (10408030501.pdf , 33 Pages , 846 Kb )
 McGill Training (10408030502.pdf , 31 Pages , 1177 Kb )

nachi (104080306 )
Appendix (10408030601 )
 D-HardnessConv (1040803060101.pdf , 3 Pages , 55 Kb )
 D-LubricatingGrease (1040803060102.pdf , 4 Pages , 55 Kb )
 D-ToleranceShaft (1040803060103.pdf , 4 Pages , 81 Kb )
 D-ToleranceHBore (1040803060104.pdf , 3 Pages , 96 Kb )

web (10408030602 )
 A-Materials (1040803060201.pdf , 5 Pages , 130 Kb )
 A-Selection (1040803060202.pdf , 9 Pages , 172 Kb )
 A-Clearance (1040803060203.pdf , 11 Pages , 210 Kb )
 A-Accuracy (1040803060204.pdf , 42 Pages , 399 Kb )
 A-Troubleshoot (1040803060205.pdf , 7 Pages , 438 Kb )
 A-TypesFeatures (1040803060206.pdf , 18 Pages , 501 Kb )
 A-Boundary (1040803060207.pdf , 79 Pages , 517 Kb )
 A-LoadCapacity (1040803060208.pdf , 28 Pages , 630 Kb )
 A-Application (1040803060209.pdf , 98 Pages , 1446 Kb )

NTN (104080307 )
Ball Bearings (10408030701 )
 An Introduction to Ball Bearings (1040803070101.pdf , 24 Pages , 551 Kb )

bearings (10408030702 )
 brgdmg (1040803070201.pdf , 2 Pages , 12 Kb )
 limspeed (1040803070202.pdf , 1 Pages , 13 Kb )
 slfalign (1040803070203.pdf , 1 Pages , 19 Kb )
 tapers (1040803070204.pdf , 2 Pages , 26 Kb )
 needle (1040803070205.pdf , 1 Pages , 30 Kb )
 sphericl (1040803070206.pdf , 2 Pages , 32 Kb )
 slgdevs (1040803070207.pdf , 4 Pages , 39 Kb )
 cylindri (1040803070208.pdf , 3 Pages , 47 Kb )
 dpgroove (1040803070209.pdf , 2 Pages , 59 Kb )
 mini_xs (1040803070210.pdf , 4 Pages , 76 Kb )
 thrust (1040803070211.pdf , 3 Pages , 76 Kb )
 angcont (1040803070212.pdf , 3 Pages , 80 Kb )

calculation (10408030703 )
 Ball and Roller Bearings (1040803070301.pdf , 105 Pages , 1294 Kb )

Maintenance (10408030704 )
 Care and Maintenance of Bearings (1040803070401.pdf , 27 Pages , 1801 Kb )

Mounting (10408030705 )
 Mounting (1040803070501.pdf , 23 Pages , 244 Kb )

payeh dar (10408030706 )
 Warranty (1040803070601.pdf , 42 Pages , 403 Kb )
 An Introduction to Mounted Unit Bearings (1040803070602.pdf , 32 Pages , 586 Kb )

ticona (104080308 )
 Essential Concepts of Bearing Technology (10408030801.pdf , 18 Pages , 947 Kb )
 Essential Concepts of Bearing Technology (10408030801.pdf , 84 Pages , 1710 Kb )

Torrington (104080309 )
Calculation (10408030901 )

 Ball and Roller Bearings (1040803090101.pdf , 67 Pages , 1261 Kb )

Lubrication (10408030902 )
 lubrication guide (1040803090201.pdf , 22 Pages , 356 Kb )

Mounting (10408030903 )
 mounting guide (1040803090301.pdf , 50 Pages , 1004 Kb )
 

 

 

Industrial products SKF (10409 )
Amortisseurs de chocs PERRET (1040901 )
Amortisseurs de chocs PERRET Linaires Progressifs Rglables (104090101.pdf , 11 Pages , 789 Kb )
Einstellbare Industriestodmpfer mit linearer und progressiver Dmpfung (104090102.pdf , 2 Pages , 2143 Kb )

 Billes Porteuses CGR (1040902 )
Billes porteuses CGR (104090201.pdf , 7 Pages , 203 Kb )

 Chaines IWIS (1040903 )
07 Lubrifications spciales (104090301.pdf , 5 Pages , 262 Kb )
04 Chaines Cr (104090302.pdf , 2 Pages , 289 Kb )
01 Chaines rouleaux (104090303.pdf , 4 Pages , 298 Kb )
03 Chaines Megalife (104090304.pdf , 6 Pages , 383 Kb )
02 Chaines de transport (104090305.pdf , 10 Pages , 450 Kb )
06 Chaines appli spciales (104090306.pdf , 12 Pages , 546 Kb )
IWIS_contents_e (104090307.pdf , 1 Pages , 678 Kb )
05 Chaines avance cont (104090308.pdf , 8 Pages , 714 Kb )
prsentation (104090309.pdf , 7 Pages , 2162 Kb )
IWIS_conveyer_chains_e (104090310.pdf , 10 Pages , 7980 Kb )
IWIS_lubricating_chains_e (104090311.pdf , 5 Pages , 9879 Kb )
IWIS_roller_chains_e (104090312.pdf , 4 Pages , 10092 Kb )
IWIS_megalife_chains_e (104090313.pdf , 6 Pages , 11978 Kb )
IWIS_cr_chains_e (104090314.pdf , 2 Pages , 13029 Kb )
IWIS_special_chains_e (104090315.pdf , 12 Pages , 15715 Kb )
IWIS_power_freeconveyer_chains_e (104090316.pdf , 8 Pages , 17078 Kb )
IWIS_presentation_e (104090317.pdf , 9 Pages , 60665 Kb )

Etanchit NILOS (1040904 )
nilos (104090401.pdf , 75 Pages , 3624 Kb )

Manchons ETP (1040905 )
Manchons expansibles ETP (104090501.pdf , 36 Pages , 1701 Kb )

Manchons FX (1040906 )
FX Spannelemente (104090601.pdf , 16 Pages , 3597 Kb )
Manchons mcaniques FX (104090602.pdf , 23 Pages , 5165 Kb )

Manchons SH (1040907 )
SKF SH-Spannbuchse (104090701.pdf , 16 Pages , 5230 Kb )

Module linaire SYTRAMA (1040908 )
Assi con Motore Lineare MLW (104090801.pdf , 4 Pages , 153 Kb )

Moteurs WARNER (1040909 )
SLO-SYN Programmable Indexer (104090901.pdf , 2 Pages , 105 Kb )
Operator Interface Terminal (104090902.pdf , 2 Pages , 173 Kb )
RATINGS (104090903.pdf , 6 Pages , 186 Kb )
INSTALLATION INSTRUCTIONS (104090904.pdf , 24 Pages , 430 Kb )
SLO-SYN KS Series High Torque AC Synchronous Motors (104090905.pdf , 6 Pages , 548 Kb )
SL0-SYN PACKAGED STEP MOTOR CONTROLLER AND DRIVE WARPDRIVE SERIES (104090906.pdf , 12 Pages , 609 Kb )
xKM SERIES HIGH TORQUE STEP MOTORS (104090907.pdf , 6 Pages , 609 Kb )
MX2000 Multi Axis Motion Control (104090908.pdf , 16 Pages , 868 Kb )
SLO-SYN Motion Control Products (104090909.pdf , 32 Pages , 1199 Kb )
Engineered motion products (104090910.pdf , 2 Pages , 1259 Kb )
SLO-SYN BRUSHLESS SERVO SYSTEMS TD SERIES (104090911.pdf , 16 Pages , 1550 Kb )

 Rducteurs HARMONIC DRIVE (1040910 )
FFA (104091001.pdf , 6 Pages , 700 Kb )
FHA absolute encoder on output (104091002.pdf , 6 Pages , 762 Kb )
HD Produktoverzicht (104091003.pdf , 20 Pages , 1473 Kb )
FHA sinus cosinus encoder (104091004.pdf , 28 Pages , 1939 Kb )
HFUS (104091005.pdf , 56 Pages , 3450 Kb )
HFUC (104091006.pdf , 60 Pages , 4731 Kb )
FHA RS SC5x0 (104091007.pdf , 48 Pages , 5021 Kb )
HDGMB (104091008.pdf , 36 Pages , 10001 Kb )


 Ressort gaz STABILUS (1040911 )
stabilus_datasheet_e (104091101.pdf , 1 Pages , 90 Kb )
stabilus_tech_e (104091102.pdf , 28 Pages , 1780 Kb )
Stabilus_fr (104091103.pdf , 36 Pages , 1833 Kb )
stabilus_catalog_e (104091104.pdf , 55 Pages , 1862 Kb )
stabilus_application_e (104091105.pdf , 25 Pages , 2355 Kb )
stabilus_range_e (104091106.pdf , 30 Pages , 3710 Kb )

 Rondelles lectriques SHNORR (1040912 )
Shnorr_kdiscsprings_e (104091201.pdf , 6 Pages , 787 Kb )
Shnorr_catalogue_e (104091202.pdf , 8 Pages , 831 Kb )
Shnorr_washers_e (104091203.pdf , 8 Pages , 1126 Kb )
Shnorr_tech_e (104091204.pdf , 151 Pages , 1303 Kb )
Shnorr_grip_e (104091205.pdf , 12 Pages , 1719 Kb )

 Roulettes COLSON (1040913)
supba (104091301.pdf , 4 Pages , 415 Kb )
supja_fa (104091302.pdf , 4 Pages , 1002 Kb )
cargocastor (104091303.pdf , 4 Pages , 1071 Kb )
Qplus (104091304.pdf , 32 Pages , 5845 Kb )
standard-range (104091305.pdf , 32 Pages , 5845 Kb )
qrange (104091306.pdf , 60 Pages , 12021 Kb )

 Tendeurs de Boulons HYDROCAM (1040914 )
H Y D ROCAM Bolt Te n s i o n e rs I n d u s t rial Tightening Systems (104091401.pdf , 76 Pages , 3055 Kb )
Te n d e u rs de boulons HYDRO C A M Systmes de serrage industri e l s (104091402.pdf , 76 Pages , 3103 Kb )
HYDROCAM Hydraulische Schrauben- Vorspannwerkzeuge (104091403.pdf , 6 Pages , 5568 Kb )

 Vrins lectriques ADE (1040915 )
VRINS-LECTRIQUES ATTUATORI-ELETTRICI (104091501.pdf , 1 Pages , 289 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091502.pdf , 1 Pages , 289 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091503.pdf , 1 Pages , 400 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091504.pdf , 1 Pages , 520 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091505.pdf , 1 Pages , 962 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091506.pdf , 1 Pages , 1191 Kb )
ELEKTRO-HUBZYLINDER VRINS-LECTRIQUES (104091507.pdf , 6 Pages , 3282 Kb )

 zNew Folder (1040916 )
Mini Attuatori MLA (104091601.pdf , 6 Pages , 120 Kb )
SKC_coating_e (104091602.pdf , 6 Pages , 271 Kb )
Ovako_fullpower_e (104091603.pdf , 6 Pages , 363 Kb )
Ovako_alignment_e (104091604.pdf , 6 Pages , 422 Kb )
PERRET shock absorbers (104091605.pdf , 6 Pages , 533 Kb )
Attuatori elettromagnetici per sicurezza macchine (104091606.pdf , 6 Pages , 546 Kb )
Ovako_Weighanchor_e (104091607.pdf , 4 Pages , 600 Kb )
SKC_antifriction_e (104091608.pdf , 16 Pages , 713 Kb )
SKC_accessories_e (104091609.pdf , 8 Pages , 895 Kb )
Ovako_ok12000_e (104091610.pdf , 28 Pages , 1036 Kb )
mecalectro_e (104091611.pdf , 30 Pages , 1365 Kb )
Accouplements_fr (104091612.pdf , 18 Pages , 3487 Kb )
SKF_3455_de (104091613.pdf , 38 Pages , 3665 Kb )
Kmt_de (104091614.pdf , 22 Pages , 31673 Kb )
 

 

 LS (10411 )
 OBC (1041101.pdf ,57 Pages ,77771 Kb )

 

 

 JIB (10410 )
 JIB BALL BEARING UNITS (1041001.pdf , 73 Pages ,89996 Kb )
 

 

 MCGILL (10412 )
 MCGILL PRECISION BEARINGS (1041201.pdf ,148 Pages ,28998 Kb )
 

 

 

nachi (10413 )
 Appendix (1041301 )
D-HardnessConv (104130101.pdf ,3 Pages ,55 Kb )
D-LubricatingGrease (104130102.pdf ,2 Pages ,55 Kb )
D-ToleranceHBore (104130103.pdf ,3 Pages ,96 Kb )
D-ToleranceShaft (104130104.pdf ,4 Pages ,81 Kb )
 OOO  (1041302 )
A-Accuracy (104130201.pdf ,42 Pages ,399 Kb )
A-Application (104130202.pdf ,98 Pages ,1446 Kb )
A-Boundary (104130203.pdf ,79 Pages ,517 Kb )
Internal Clearance (104130204.pdf ,11 Pages ,210 Kb )
A-LoadCapacity (104130205.pdf ,28 Pages ,630 Kb )
A-Materials (104130206.pdf ,5 Pages ,130 Kb )
A-Selection (104130207.pdf ,9 Pages ,172 Kb )
A-Troubleshoot (104130208.pdf ,7 Pages ,438 Kb )
A-TypesFeatures (104130209.pdf ,18 Pages ,501 Kb )

 

 

SEAL MASTER (10414 )
 SLEEVLOC (1041401.pdf ,21 Pages ,1656 Kb )
 TABLE OF CONTENTS (1041402.pdf ,97 Pages ,41930 Kb )
 TOUGH (1041403.pdf ,50 Pages ,2468 Kb )
 

 

 

 SKF (10415 )
 Billes porteuses CGR (1041501.pdf ,7 Pages ,25 Kb )
 

 

Other (10416 )
 Struening (1041601.pdf ,8 Pages ,1285 Kb )
 BHTS ZZ (1041602.pdf ,6 Pages ,2397 Kb )
 

 

 

دایره المعارف 101 مدل سی ان سی

1 دستگاه سی ان سی پلاسما

2 سی ان سی هوا برش

3 دستگاه لیزر فایبر

4 سی ان سی لیزر حک و برش

5 دستگاه CNC واترجت

6 درباره سی ان سی وایرکات

7 انواع CNC هات وایر

8 CNC سیم برش سنگ

9 دستگاه سیم برش فوم

10 آندر واتر پلاسما

11 انواع سی ان سی برش شیشه

12 دستگاه CNC برش چرم

13 سی ان سی کاتر پلاتر

14 سی ان سی روتر چوب

15 انواع سی ان سی روتر سنگ

17 ماشین تراش تراش CNC

18 دستگاه CNC سری تراش

19 درباره انواع فرز سنتر CNC

20 فرز دروازه ای سی ان سی

21 انواع دریل CNC

22 درباره سوپر دریل سی ان سی

23 دستگاه سنگ تخت و گرد

24 پانچ سی ان سی

25 حک ضربه ای

26 طلا سازی

27 - پرینتر سه بعدی

28 شبیه ساز پرواز

29 حک نگین

30 چیدمان قطعات الکترونیک

31 سی ان سی CMM

32 ماشین CNC دوخت پارچه

33 ربات انسان نما

37 پرس برک

38 فرش باف

39 کارتن سازی

40 دیجیتایزر

41 فنر سازی

42- ایمپلنت

43- انبارداری

44- سی ان سی دندان پزشکی

45- پرس برک

46- برش کاغذ

47- دایکاست

48- کارتن سازی

49 ربات اسکارا

50 خمیر روی شیشه

51 مش باف

52- سی ان سی ام آر آی

53- جوراب باف

54- سی ان سی قالی شویی .

55 نقاشی کاشی

56 لانه زنبوری

57 سیم پیچ هسته ترانس

58 پیکر تراش سنگ

59- لحاف دوز

60- برش ورق آهن رول به رول و رول به تخت

ی ی ی . www.cnckaran.com    shokhmgar@gmail.com     : 09122277199       ΐ : 55448574 - 021 ݘ: 55448579 - 021    : ی ی

       

آمار سایت

ارتباط با ما

فعالیتها

گروه صنعتی سی ان سی کاران

 

 همراه :     09122277199     احمد شخم گر

 تلگرام:     گروه سی ان سی کاران

ایمیل :      info@cnckaran.com     

               shokhmgar@gmail.com   

وب :        www.cnckaran.com

حوزه فعاليت ساخت :

سي ان سي هاي چوب سه محور در سايزهاي كوچك ، متوسط و بزرگ
سي ان سي هاي چوب چهار محوره مخصوص صنايع منبت كاري در مبلمانهاي استيل
سي ان سي هاي سنگ سه محوره جهت حك و برش انواع سنگ هاي مرمريت و ...
حوزه فعاليت تكنولوژي
فروش انواع تكنولوژي ساخت ماشين آلات به صنايع نظامي ، دولتي و خصوصي از قبيل دستگاه چوب سه محوره  ، سنگ ، شیشه و ...
حوزه فعاليت آموزشي
آموزش انواع موارد مرتبط به تكنيك هاي ماشين آلات سي ان سي از قبيل برگزاري 85 دوره كلاس آموزش ساخت ماشين آلات سي ان سي در محل شركت

درباره ما

تماس با ما

قطعات سی ان سی

ماشین آلات سی ان سی

روش ساخت سی ان سی

فروش تکنولوژی ساخت

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی


CNCkaran Group - 1 - Tapeh Seif - jajrood - AB Ali Road - Tehran - Iran   TEL : +98 21 76263465  Mail : info@cnckaran.com web : www.cnckaran.com

 

همه ما می دانیم که یک تصویر با ارزشتر از هزاران کلمه است.

تعداد بازدید از صفحات سایت در سال 1387 = 85643

تعداد بازدید در سال 1388194314

از 1389 تا کنون =   1911374